Disclaimer

1 Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.enjoy-berlin.nl . U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

2 Gebruik van de internetsite
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Www.enjoy-berlin.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op welke manier dan ook ontstaan is door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

3 Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer www.enjoy-berlin.nl hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat www.enjoy-berlin.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Www.enjoy-berlin.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door www.enjoy-berlin.nl niet geverifieerd.

4 Intellectuele eigendomsrechten
Www.enjoy-berlin.nl (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder toestemming van de eigenaar van de website. Wanneer je foto’s wilt gebruiken voor je eigen website of project is dit alleen toegestaan wanneer je bij de foto een link naar www.enjoy-berlin.nl vermeldt.

Oftewel: Wil je een foto gebruiken? Mail me even en ik geef je bijna altijd toestemming. Niet alle foto’s zijn door mij gemaakt dus het is niet verstandig om zomaar foto’s van de site te plukken!

5. Wijzigingen
Www.enjoy-berlin.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

6. Cookies
Sinds Juni van dit jaar is het in Nederland verplicht aan te geven welke cookies een website opslaat. Www.enjoy-berlin.nl slaat geen cookies op.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.